Graviditet vecka 1 till 4Vecka 1 och 2


Din graviditet räknas från senaste menstruations första dag, det vill säga två veckor innan du faktiskt har blivit gravid. Vecka 1 och 2 är du därför egentligen inte gravid. Embryot är två veckor yngre än antalet graviditetsveckor. Denna räkning av graviditetsveckor används också av din barnmorska och läkare.

Kvinnor har ägglossning varje månad ca 14 dagar efter menstruationen startat. Sädescellerna har sin chans att fullgöra sin uppgift under loppet av endast några dagar varje månad. Befruktningen äger rum i äggledaren, antingen det är ägget eller sädescellen som kommer först. Sädesceller kan leva här i flera dygn. Äggcellen lever under en kortare tid.

Vecka 3


Befruktningen sker i början av vecka 3. Du vet ännu inte att du är gravid! Graviditetstestet ger utslag först under de kommande två veckorna. Ägget som är vackert och genomskinligt har ett skal som påminner om ett hönsägg. Det är segt, elastiskt och skyddande. Även om ägget inte kan röra sig, är det inte alls passivt. Det deltar själv aktivt i befruktningen, på samma sätt som sädescellen. Ägget har stor dragningskraft och drar till sig de sädesceller som råkar befinna sig i närheten.

När ägget når fram


När ca 0-23 timmar gått efter samlaget har spermierna nått fram till ägget, en väg på 17-18 cm. Befruktningen äger rum i äggledaren, antingen om det är ägget eller sädescellen som kommer först. Äggets inre skyddas av ett skal som är svårt att tränga igenom och består  inte av celler, utan av en seg hinna. Jämfört med den stora äggcellen är  sädescellen mycket liten, det genetiska budskapet ligger lagrat i huvudet. Flera sädesceller kommer in i mellanrummet mellan det yttre och inre äggskalet, och under loppet av några minuter har vinnaren utsetts. Befruktningen har ägt rum!  Efter några dygn börjar vandringen ner mot livmodern och samtidigt delar cellen sig för första gången.

Efter några dygn börjar vandringen ner mot livmodern, och samtidigt delar cellen sig för första gången. Den befruktade cellen delar sig så gång på gång.
Innan veckan är slut har den delat sig över 100 gånger. Embryot har nu blivit 0,15 mm stort. Cellerna utvecklas mycket snabbt, och alla organsystemen ska bildas fram till din 8:e graviditetsvecka. Hormonproduktionen i din kropp förändras – och förbereder din kropp på att bära fram ett barn.

Barnet har redan nu i 3:e – 4:e graviditetsveckan börjar producera polypeptider – kemiska ämnen som är förknippade med minne och informationsöverföring. Fantastiskt, eller hur?

Vecka 4


I den 4:e graviditetsveckan har det lilla embryot fått fäste i livmodern. Valet av bosättningsplats är inte en tillfällighet! Här och där har livmodern byggt upp små rösen med avrundade strukturer som sänder ut kemiska signaler: "Kom hit!"

Embryot har nu moderkaksceller som tränger ner i livmoderslemhinnan, och en intensiv utveckling av kemiska ämnen startar. Små blodkärl växer in i slemhinnan, och talar om för alla dina kroppssystem att en ny liten människa har börjat växa i din livmoder. Hormonet HCG börjar produceras, och det är detta som mäts på graviditetstester.

Dagen för förväntad menstruation passerar utan att blödningen kommer. Vissa får trots graviditeten en liten ofarlig blödning vid denna tidpunkt. Olika vävnader som ska bli nya organ bildas. Anlag till ben och armar bildas. Ryggmärgen har fram till nu legat öppen. Nu stängs den in och skyddas av vävnad.

Börjar du redan nu undra om du är gravid? Om du är känslig för kroppens signaler, kan du redan nu märka att något är annorlunda. Inte pga. den millimeterstora cellklumpen i livmodern, utan pga. hormonförändringar.