Graviditet vecka 9 och 10Vecka 9


Öron och näsa formas i graviditetsvecka 9. Hörmekanismen är under utveckling. Inom kort kommer fostret att kunna höra din röst. Munnen och näsan formas.

Många gravida har mindre lust till sexuellt umgänge. Sex under graviditeten är inte skadligt för fostret som ligger väl skyddat i livmodern. 

"Vad bör jag undvika att äta när jag är gravid?" Statens livsmedelsverk menar att livsmedel kan innehålla mikroorganismer eller ämnen som kan vara skadliga för fostret, även om de inte är farliga för dig som vuxen. Barnet är känsligare än du för dessa ämnen i fosterstadiet. Lyckligtvis är de flesta av livsmedlen du bör avstå ifrån inte är så vanliga i det svenska kosthållet.

Är du över 38 år? Eller har tidigare fött ett barn med kromosomavvikelse? Du blir erbjuden fosterdiagnostik. Detta görs i graviditetsvecka 14-16.

Fostrets längd: 23 mm från hjässa till stuss.

Vecka 10


I graviditetsvecka 10 har fostret nu i stort sett fått sin riktiga form, och ska nu bara växa sig större. Viktökningen börjar märkas nu. Från och med nu kommer blodmängden i din kropp att öka. Var noga med att äta nyttigt. Vid graviditet utsöndras många näringsämnen genom urinen. Därför är det extra viktigt att få i sig de näringsämnen du och fostret behöver.

Motion är också bra och gör dig bättre förberedd för resten av graviditeten och förlossningen.

Har du fött barn för mindre än 1 1/2 år sedan? Då blir du mamma till pseudotvillingar! Fördelen är att barnen får en någolunda jämnårig bror eller syster under uppväxten och knyter an varandra. Barnet kommer alltid att ha en lekkamrat. Det som kan vara besvärligt är att äldsta barnet inte får vara ensam med föräldrarna speciellt länge, att det yngre barnet tar igen och går om det äldsta barnet i utvecklingen. 

Har du berättat för vänner och familj att du är gravid, eller vill du vänta några veckor till? Över 4500 kvinnor deltog i en undersökning där det frågades när i graviditeten de berättade för familj och vänner. Huvudandelen berättade om graviditeten i graviditetsveckorna 7-12. Men det var inte heller ovanligt att berätta för hela världen att man var gravid omedelbart efter att man testat positivt. Bara 2% höll graviditeten hemlig efter vecka 21.  

Fostrets längd: 32 mm från hjässa till stuss.