Älgjakt i Sverige - När är älgjakten?Älgjakten i norra Sverige kan starta före brunsten med start den första måndagen i september. Jakttidens längd är olika för de olika älgjakts områdena.
I södra Sverige startar jakten på älg andra måndagen i oktober, detta är när huvuddelen älgens brunstperiod passerat.

Länsstyrelsen bestämmer längden på jakten.