Sommartid


Sommartid ändras vid samma tidpunkt varje år, detta görs den sista söndagen i mars när sommartiden börjar.

Vi har sommartid för att bättre nyttja de ljusa timmarna på dygnet under sommaren. När sommartiden börjar ställer vi fram klockan 1 timme. Sommartiden infördes på allvar 1980 i Sverige och har sedan dess varit mellan den sista söndagen i mars och slutar sista söndagen i oktober. Sedan 1996 har hela EU gemensam sommartid.

Mer information om exakt datum när sommartid inträffar varje år finns hos fröken ur